Vượt ngục (Phần 5)
Tập 4/9 Thuyết minh

Vượt ngục (Phần 5)

Prison Break: Sequel (2017)

Phim : Anh, Mỹ,

0 42558 10 0

  Giới Thiệu

Lincoln và Sara tái ngộ sau khi họ khám phá ra rằng Michael vẫn còn sống trong một nhà tù ở Yemen. Và họ lên kế hoạch vượt ngục cực kì lớn với sự giúp đỡ của những người bạn cũ.

  Diễn Viên

Dominic Purcell Dominic Purcell Diễn viên
Wentworth Miller Wentworth Miller Diễn viên
Sarah Wayne Callies Sarah Wayne Callies Diễn viên
Rockmond Dunbar Rockmond Dunbar Diễn viên
Robert Knepper Robert Knepper Diễn viên
Amaury Nolasco Amaury Nolasco Diễn viên
Mark Feuerstein Mark Feuerstein Diễn viên
Marina Benedict Marina Benedict Diễn viên
Christian Michael Cooper Christian Michael Cooper Diễn viên
Steve Mouzakis Steve Mouzakis Diễn viên
Bobby Naderi Bobby Naderi Diễn viên
Amin El Gamal Amin El Gamal Diễn viên
Curtis Lum Curtis Lum Diễn viên
Akin Gazi Akin Gazi Diễn viên
Numan Acar Numan Acar Diễn viên
Crystal Balint Crystal Balint Diễn viên
Michael Benyaer Michael Benyaer Diễn viên
Karim Fahmy Karim Fahmy Diễn viên
Devin Mackenzie Devin Mackenzie Diễn viên
Lee Majdoub Lee Majdoub Diễn viên
Faran Tahir Faran Tahir Diễn viên
Chris Adams Chris Adams Diễn viên
Tony Ali Tony Ali Diễn viên
Mac Dodge Mac Dodge Diễn viên
Victor Favrin Victor Favrin Diễn viên
David Hardware David Hardware Diễn viên
James Neate James Neate Diễn viên
T.j. Ramini T.j. Ramini Diễn viên
Leo Rano Leo Rano Diễn viên
Nigel Vonas Nigel Vonas Diễn viên
Billy Wickman Billy Wickman Diễn viên
Waleed Zuaiter Waleed Zuaiter Diễn viên
Diễn viên

  Trailers & Videos

Trailer Vượt ngục (Phần 5)

Phim bộ, Hành Động, Hình Sự,

  Bình Luận